aanmeldingsformulier - Samenklank Praktijk voor Klankmassage en Narratief counselen

Ga naar de inhoud
Inschrijfformulier voor de cursus Samenklank bij dementie

11, 12 en 13 oktober
Man
Vrouw
Genderneutraal


Met deze inschrijving gaat de cursist akkoord met;

1) De cursist betaalt het cursusgeld van € 390,00 uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus op NL05.ABNA.042.89.39.708 t.n.v. C.M.L. Limberger onder vermelding van ‘cursus samenklank bij dementie’.

2) De cursist stuurt bij annuleren een schriftelijke afmelding. Dit kan kosteloos tot twee weken voor aanvang van de cursus. Daarna is men € 50,00 onkosten verschuldigd.

3) De cursist heeft, bij annuleren, geen recht op restitutie van het betaalde bedrag als de cursus reeds van start is gegaan.

4) Bij te weinig aanmelding of onvoorziene omstandigheid van de kant van praktijk Samenklank waardoor de cursus niet kan doorgaan wordt het overgemaakt bedrag teruggestort en kunnen eventuele gemaakte onkosten niet in rekening gebracht worden bij praktijk Samenklank.

5) De cursist wordt maximaal 2 week voorafgaand aan de cursus op de hoogte gesteld of deze doorgang zal vinden.

6) De cursist is ervan op de hoogte dat de docent niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke geestelijke, lichamelijke en materiele schade.   Opgegeven gegevens worden enkel voor deze cursus gebruikt en worden niet met derden gedeeld.

Terug naar de inhoud