narratief counselen - Samenklank Praktijk voor Klankmassage en Narratief counselen

Ga naar de inhoud

Narratief Counselen      Reacties


Narratief is verhalend, beeldend en spreekt, net als de klankschalen en gong, een andere taal dan de gebruikelijke. Een taal die in één oogopslag iets duidelijk kan maken.
Narratief counselen is een krachtige en snelle manier om ontdekkingen bij jezelf te doen en verbindingen te leggen. Het kan je ondersteunen op je weg van bewustwording en zelfontplooiing, ter heroriëntatie en inspiratie.

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we je vraag, waarna we in een cirkelgang van ongeveer 7 momenten (maximaal 2 uur per keer) antwoorden vinden om weer in het midden terug te keren en te evalueren.
Op onze reis komen we de volgende thema’s tegen; de ongedeelde wereld, archetypen en polariteiten, Ik-kracht en de held, De Roep en de Bestemming, subpersonen en de elementen.
We werken met mythen, sprookjes en verhalen, oude en nieuwe en natuurlijk die van jezelf. Met metaforen, symbolen, bewustwordingskaarten, klank, geleide fantasie en we vertellen, schrijven en gaan beeldend werken.

Het counselen is gebaseerd op de psychosynthese waarbij de centrale doelstelling is; het nastreven van een groeiende harmonie en integratie van alle persoonlijke kwaliteiten en functies in één functionerend geheel. Aan de basis ligt ook het boek van Joseph Campbell, De held met de duizend gezichten. Het verhaal van de held, het lot van iedereen.

Wanneer je je bliss volgt zet je jezelf op een spoor dat er al die tijd al was, dat op je wachtte.
Wanneer je je bliss volgt zul je genieten en er zullen zich deuren openen waar je het niet vermoedt.

Joseph Campbell
Terug naar de inhoud